2448
Χαρακτηριστικά

ΚΑΡΤΑ
Ποιότητα χαρτιού: Mατ Λευκό Τουάλ – 340gr
Μέθοδος Εκτύπωσης: Χρυσοτυπία & 4χρωμία

ΦΑΚΕΛΟΣ
Διάσταση: 15 x 21.5 cm
Ποιότητα: Mατ Λευκό Τουάλ – 340gr

Συνδυάζεται με εξωτερική εκτυπωμένη τρέσα
TOP